Tribunal er et modul, som gør det let at kommunikere med danske domstole.

Tribunal er en end-to-end service, som dels kan skabe de nødvendige procesdokumenter og dels kommunikere med Domstolsstyrelsens Civilsystem (minretssag.dk). Alt i et automatiseret workflow.

Tribunal kan som led i et sagsflow udarbejde procesdokumenter til brug mange forskellige sagstyper baseret på standarddokumenter med struktureret indhold.

Automatisk upload til minretssag

Betalingspåkrav. Tribunal opretter et betalingspåkrav på den af Domstolsstyrelsen anviste blanket og kan let håndtere tilbagemeldinger om påtegninger og korrektioner fra fogedretten.

Fogedrekvisitioner. Tribunal opretter en fogedrekvisition med de oplysninger som fremgår af retsplejeloven
Stævninger. I den udstrækning, at der er behov for oprettelse af et procesdokument, opretter Tribunal en stævning.

Tribunal kan automatisk generere relevante bilag med behørig bilagering, fx en faktura og et betalingspåkrav.

Automatisk upload til minretssag

Domstolsstyrelsens Civilsystem har i øjeblikket ikke et egentligt offentligt API og det begrænser i høj grad den mulige automatisering. Tribunal har udviklet sit eget API, som gør det muligt for andre systemer, fx. Debbit Platform, at kommunikere med minretssag.dk og således uploade processkrifter og bilag. Brugeren er således ikke afhængig af de meget mandskabskrævende procedurer forbundet med upload af en stævning og de til tider svingende svartider.a div block.

Vi sørger for, at du kommer hurtigt i gang med Debbie og får fuld udbytte af din nye digitale ressource i din kundeservice.