Om oss

Debbies uppdrag är att ändra systemstöd för återvinning av fordringar från egenutvecklade transaktionsbaserade principer, till gäldenärsfokuserad återhämtning, där data, artificiell intelligens och beteende säkerställer optimal återhämtning med hög lön och lägre användning av resurser.
Debbies organisation består av ett kärnteam bestående av fyra utvecklare och datavetare och dessutom två externt anslutna utvecklare från Lab08.
Debbie grundades 2017 av Emil och Michael Brandt. Emil och Michael har mångårig erfarenhet av återställningssystem dels med Michaels arbete som advokat i 20 år med ansvar för stora återhämtningsportföljer och dels med Emils arbete som mjukvaruarkitekt och fullstackutvecklare.

Lämna tekniken och dyra konsulträkningar till oss och använd din energi där den skapar mest värde.