Ett uppdrag att säkerställa god återhämtning utan att förlora den goda kundrelationen.

Den korta historiken
Debbie är en SaaS-baserad återhämtningsplattform.
Målgruppen är både företag som vill ha en kundorienterad, digital gäldenärstjänst (och eventuellt självindrivning) och professionella indrivare, t.ex. advokater och inkassobolag.
Företaget bakom plattformen grundades 2018 av Emil Brandt, en mjukvaruarkitekt och utvecklare, och Michael Brandt, en jurist med mer än 20 års erfarenhet av indrivning och stora indrivningsportföljer.

Efter flera års utveckling kopplades de första professionella indrivarna till indrivningsplattformen, som 2022 delades upp i Debbie Dunning, som fokuserar på påminnelseprocessen, och Debbie Collect, som fokuserar på den efterföljande indrivningsprocessen.

I slutet av 2022 utvecklade företaget också Debbie Freezing för parlamentets vinterpaket på begäran av flera kunder som redan använde Debbie Dunning och Debbie Collect.
Var vi finns
Vårt huvudkontor ligger i Copenhagen FinTech Lab, Applebys Plads 7,
1411 Köpenhamn K, och vi har en filial i Silkeborg.
Den dagliga verksamheten ligger i händerna på Emil Brandt (VD och CTO), Torben Smedegaard Pedersen (CCO) och Janus Oehlenschlæger (PM och CSM).

" Min önskan var att skapa en lösning där inkasso och inkasso görs med respekt för att behålla kunder och med fokus på rykteshantering. Och jag är stolt över att vi har lyckats med det.

Det fanns ett specifikt behov från min fars advokatbyrå, som ansvarade för stora återkravsportföljer, och det har varit optimalt att utveckla lösningen utifrån verkliga fall, verkliga klienter och för verkliga handläggare.

Debbie har utvecklats från att bara användas för inkasso av inkassobyråer och advokater till att även användas för gäldenärstjänster i företag, så nu levererar vi kundorienterad indrivning från faktura till försenad betalning och från kronofogde till recept."

Emil Brandt

VD och CTO

"Min bakgrund är 15 år på RKI (nu Experian) och 11 år på Købmandstandens Inkasso Service (senast Kredinor), så jag har en enorm erfarenhet av dåliga betalare, indrivning och inkasso

Nu är jag tillsammans med Debbie på väg att optimera inkassoverksamheten inte bara för professionella inkassobolag, utan även för företag med större kundportföljer och en önskan om kundorienterad kundservice i kombination med antingen extern inkassoverksamhet eller egen inkassoverksamhet.

Jag är mycket imponerad av Debbie och är mycket glad över att all feedback är positiv. Det är uppenbart att genomförandet av Debbie kan ses som ett strategiskt skifte av vissa, men den långa listan med fördelar gör det lätt att övertyga de flesta om att även om elefanter äts i små bitar, måste vi snabbt börja med den första biten."

Torben Smedegaard Pedersen

CCO (CCO)

" Jag kom till Debbie från inkassobranschen och föll pladask för både funktionerna, användarvänligheten och den underliggande spjutspetstekniken.

I min roll som PO/CSM är jag länken mellan kunder och utveckling av nya funktioner, och det är ett rent nöje att vara en del av ett så agilt team som vi är. Det är en bekräftelse att ta in nya kunder som alla är igång snabbt och är ständigt glada över att upptäcka nya möjligheter med Debbie - både för digital kundreskontratjänst och för AI-baserad inkasso."

Janus Oehlenschlæger

CSM

Styrelse och advisory board
Emil Brandt
VD, CTO & Styrelseledamot
Nikolaj Opstrup
Styrelseledamot
Ulrik Falkner Thagesen
Rådgivande nämnden
Henrik Brandt
Styrelseledamot
Kristna Peytz
Styrelseledamot
Michael Brandt
Styrelseledamot
Debbie är stolt medlem i Copenhagen FinTech Lab, som är inrymt på Finansforbundet i Christianshavn och har fostrat flera framgångsrika danska startups.
De strategiska partnerna i Copenhagen FinTech är Finansforbundet, Industriförbundet, Finans Danmark, Forsikring & Pension, Ministeriet för högre utbildning och vetenskap och Danish Business Promotion Board.
Debbie finansieras av privata investerare kompletterat med lån från Danmarks tillväxtfond.
Den danska tillväxtfonden är statens finansieringsfond. I samarbete med banker och privata investerare från Danmark och utomlands väljer och utvecklar The Danish Growth Fund de bolag som Danmark inte får missa. Den danska tillväxtfonden har erfarenhet och kompetens som kan få saker att växa och företag att växa – från att digitalisera ett hantverksföretag i Sallingsund till att lansera en robotarm i Silicon Valley. Innovationskraft, social avkastning och ansvar är de riktmärken som Den danska tillväxtfonden förvaltar vid bedömning av projekt. – Men vi glömmer aldrig att de företag vi väljer och utvecklar måste få igång saker och människor i arbete. I hela Danmark."

Vi ser till att du kommer igång med Debbie snabbt och drar full nytta av din nya digitala resurs i din kundservice.