API-dokumentation

Debbie API: er är ett RESTful gränssnitt, så att du programmässigt uppdatera, lägga till och få tillgång till mycket av dina data på plattformen. Den tillhandahåller förutsägbara URL:er för åtkomst av resurser, och använder inbyggda HTTP-funktioner för att ta emot kommandon och returnera svar. Detta gör det enkelt att kommunicera med tredje parts system.
Behöver du hjälp med att använda API:et? Kontakta
Stöd.